letecky hotel 3* snidane

Úvod:

Většina cestovních kanceláří vás vezme do Benátek na pouhý den. My nabízíme na karneval, na Velikonoce nebo na konci léta hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

  • 1. den: odlet v odpoledních hod. z Prahy do Benátek, transfer na hotel, ubytování.
  • 2. den: poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.
  • 3. den: BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), „prokletý dům“, muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění.
  • 4. den: procházka BENÁTKAMI I. Dle let. řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.
  • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha – Benátky vč. let. tax a poplatků cca 4 000 Kč, příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfery z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, vedoucí zájezdu.
  • Cena nezahrnuje: vstupné, cesty lodí po kanálech cca 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy, pobyt. taxu, fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
  • Příplatky: 1 lůžk. pokoj 1 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna 175 Kč., 3x večeře 1 200 Kč, odbavené zavazadlo do 20 kg 1 500 Kč.
  • Příplatek 1lůžkový pokoj 550 Kč.


základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Destinácie Taliansko Taliansko
Benátky Benátky
Typ zájazduPOZNÁVACIE ZÁJAZDY
UbytovanieHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupné miestaPraha
Zájazdy do destinácií
Taliansko - zájazdy
Benátky - zájazdyQrCode image