Čierna Hora - Budva - zajímavé a užitečné informace

Asi najznámejšie, najnavštevovanejšie, ale tiež najmalebnejšie mesto na černohorskej riviére. Jeho história je stará viac, než 2.500 rokov a patrí k najdlhšie osídleným miestam na Jadrane. Staré mesto bolo zničené zemetrasením v r. 1979, po niekoľko rokov bolo úplne neobývané, ale teraz sa po rekonštrukcii znovu skvie vo svojej pôvodnej kráse.

Čierna Hora - Budva - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Budva - dovolenka a zájazdy