Čierna Hora - Gospa - zajímavé a užitečné informace

Umelo vytvorený ostrovček uprostred Boky Kotorskej. Svoje meno Gospa od Škrpjela získal podľa jednej legendy, pretože práve na tomto mieste dňa 22.7.1452 narazili námorníci za nočnej búrky na podmorský chrbát a keď sa zachránili, uvideli na hladine tvár Bohorodičky. Tak sa rozhodli, že z vďačnosti na tomto mieste vybudujú ostrov a na ňom postavia kostol zasvätený Panne Márii.

Čierna Hora - Gospa - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Gospa - dovolenka a zájazdy