Čierna Hora - Herceg Novi - zajímavé a užitečné informace

Terasovito rozosiate mestečko na úpätí pohoria Orjen, pri ústí Boky Kotorskej, ktoré svojimi hradbami a pevnosťami chránilo vstup do Boky. Mesto, ktoré obklopuje hustá mediteránna vegetácia, si zachovalo veľa pamiatok nielen z obdobia tureckej nadvlády. Skrátene ho prezývajú - mesto slnka, kvetov a schodov.

Čierna Hora - Herceg Novi - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Herceg Novi - dovolenka a zájazdy