Čierna Hora - Kotor - zajímavé a užitečné informace

Jedno z najlepšie zachovaných stredovekých miest v Stredozemí. Zachovalo si i svoj originálny pôdorys, typický pre mestá z obdobia 12.-14. stor. Asymetrická štruktúra úzkych uličiek, lemovaných prekrásnymi domami a palácmi, námestia s kostolmi a ďalšie architektonické skvosty bohatej kotorskej histórie, sa zaslúžili o to, aby bol Kotor zapísaný do zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Čierna Hora - Kotor - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Kotor - dovolenka a zájazdy