Čierna Hora - NP Biogradska Gora - zajímavé a užitečné informace

Bola vyhlásená za národný park v r. 1952, ale za chránenú oblasť ju prehlásil už čiernohorský kráľ Nikola I. Petrovič v r. 1878, ktorý si tento kút čistej neporušenej prírody s jedinečným rastlinstvom veľmi obľúbil. Okolo rovnonomenného Biogradského jazera sa nachádza jeden z troch najzachovanejších pralesov Európy.

Čierna Hora - NP Biogradska Gora - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - NP Biogradska Gora - dovolenka a zájazdy