Čierna Hora - Savin kuk - zajímavé a užitečné informace

2.313 m, je jedným z najznámejších vrcholov pohoria Durmitor a to nielen preto, že je taký ľahko prístupný (ako na jediný vedie takmer až na vrchol sedačková lanovka), ale i vďaka svojmu neobvyklému tvaru - obrovskému rozštiepenému kužeľu. Z jeho vrcholu sa ponúka úžasný pohľad na celý durmitorský masív.

Čierna Hora - Savin kuk - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Savin kuk - dovolenka a zájazdy