Čierna Hora - Tara - zajímavé a užitečné informace

Prudká, divá a nádherná je 140 km dlhá rieka Tara, ktorá je najdlhšou riekou Čiernej Hory. A i riekou najkrajšou. Jej kaňon je svetovou atrakciou a unikátnou prírodnou hodnotou pod ochranou Unesco.

Čierna Hora - Tara - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Tara - dovolenka a zájazdy