Švédsko, Fínsko, Rusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva - Štokholm-Helsinki-Petrohrad a pobaltské republiky s plavbou po Balte

Náročnosť 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava hotel 3* snidane


Úvod:

Jeden z nejoblíbenějších zájezdů, kdy máme možnost poznat ta nejzajímavější místa 6 států omývaných vodami Baltského moře. Abychom tohle všechno stihli, budeme hned dvakrát brázdit vody Baltu obřím trajektem. A vězte, že to, co uvidíme, bude opravdu stát za to – fascinující Stockholm, Helsinky a finské jezerní kraje, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: v pozdních večerních hodinách odjezd autobusu dle nástupních míst.
 • 2. den: krátce po půlnoci odjezd z Prahy do Německa. Ráno příjezd do ROSTOCKU a následná prohlídka města. Odpoledne nalodění na trajekt do švédského Trelleborgu. V nočních hodinách vylodění a odjezd do Stockholmu.
 • 3. den: ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka GAMLA STAN (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní MUZEUM VASA. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), plavba Baltským mořem.
 • 4. den: ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel SKALNÍ CHRÁM - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování.
 • 5. den: návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, CHRÁM SV. MIKULÁŠE a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
 • 6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou SV. PETRA A PAVLA s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh.
 • 7. den: městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů CARSKOJE SELO. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce KATEŘINY II. VELIKÉ – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU. Odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. NĚVSKÝ PROSPEKT – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno.
 • 8. den: letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském Tallinnu.
 • 9. den: TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. STARÉ MĚSTO obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – Riga.
 • 10. den: hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. STARÁ RIGA – středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový KOSTEL SV. PETRA, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva – Vilnius.
 • 11. den: prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána. Program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem.
 • 12. den: předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle přihlášení klientů.
 • Poznámka II: v termínu 24.07. – 04.08. nejsou 4lůžkové kajuty možné.
 • Cena zahrnuje: doprava klimatizovaným busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x ubytování – 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky, 8x snídaně formou bufetu, průvodce, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza).
 • Cena nezahrnuje: vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 5 000 Kč, skupinové turistické vízum do Ruska 1 990 Kč (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni), Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do zámku, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek (nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem), 4lůžk. kajuta na trajektu Rostock – Trelleborg 490 Kč/os.


základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Destinácie Švédsko Švédsko
Rusko Rusko
Lotyšsko Lotyšsko
Litva Litva
Fínsko Fínsko
Estónsko Estónsko
Typ zájazduPOZNÁVACIE ZÁJAZDY
UbytovanieHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupné miestaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Litomyšl, Holice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Hranice, Ostrava
Zájazdy do destinácií
Švédsko - zájazdy
Rusko - zájazdy
Lotyšsko - zájazdy
Litva - zájazdy
Fínsko - zájazdy
Estónsko - zájazdyQrCode image