Náročnosť 1 letecky klimatizovaný autobus hotel snidane turistika Novinka

Úvod:

Vydejte se s námi poznat krásu Dodekanéských ostrovů roztroušených v Egejském moři, které tvoří nejjižnější skupinu řeckých ostrovů. Tamní teplé podnebí, krásné pláže, pestrá krajina a historické památky lákají mnoho turistů. Navštívíme jedinečné památky oblíbených ostrovů Rhodos a Kos. Odkud podnikneme i výlety za poznáním dalších okolních ostrovů Dodekanéského souostroví. Závěr zájezdu bude patřit ostrovu Samos v Egejském souostroví, zde si odpočineme na krásných plážích a odtud navštívíme další z Dodekaneských ostrovů Patmos.Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 
Program zájezdu

 • 1. den: odlet z ČR, přílet na ostrov RHODOS, odjezd na ubytování do přímořského letoviska u Rhodosu. V závislosti na příletu procházka turistickým střediskem nebo individuální volno na pláži.
 • 2. den: celodenní prohlídka toho nejzajímavějšího z Rhodosu. První zastávka v archeologické lokalitě KAMEIROS, jednoho ze tří hlavních rhodoských starověkých měst, rozsáhlé vykopávky antického městského státu. Poté přejedeme do PETALOUDES - Údolí motýlů, tiché romantické místo, kde se v létě slétají houfy motýlů přástevníka kostivalového. Pokračujeme k hoře FILERIMOS, akropole antického města. V archeologické lokalitě jsou k vidění pozůstatky klášterního kostela, chrámu Dia a Athény. Po křížové cestě dojdeme až k vyhlídce na město a západní pobřeží ostrova. Navštívíme akropoli starověkého hlavního města Rhodos s divadlem a stadionem a zamíříme do současného hlavního města ostrova RHODOS (UNESCO), romantické staré město, podvečerní procházka, přístav Mandraki, průchod silnými obrannými johanitskými hradbami, středověká ulička Johanitských rytířů, uvidíme Palác velmistrů, mešitu sultána Suleymana, den zakončíme na Hypokratově náměstí v centru města.
 • 3. den: půldenní výlet do městečka LINDOS (UNESCO), které si uchovává své původní kouzlo. Jedna z největších turistických atrakcí Řecka. Bílé městečko s romantickými uličkami, nad kterým ční mohutná akropole s pevností, výhledy na moře a Lindos, prohlídka akropole s chrámem bohyně Athény. Cestou zpět na hotel uvidíme kostelíček patronky celého ostrova Tsambiky. Zbytek dne bude věnován individuálnímu volnu, odpočinek na pláži.
 • 4. den: pobyt u moře na ostrově Rhodos nebo celodenní fakultativní výlet na skalnatý ostrov SÝMI, krásné hlavní město SYMI s klasicistními domy a zdobenými kostely, město bývalo největším vývozcem mořských hub a ve své době dokonce ještě lidnatější než Rhodos. Procházka těmi nejzajímavějšími místy kdysi velmi bohatého ostrova, oběd v jedné z místních rybích restaurací. Na závěr výletu přejedeme k pravoslavnému klášteru archanděla Michaela v zálivu Ponormítis, patrona ostrova a ochránce námořníků.
 • 5. den: přejezd na ostrov KOS, druhý největší ostrov Dodekanés, oplývající archeologickými památkami, helénistickými a římskými zříceninami. V případě zájmu procházka turistickým střediskem, kde budeme ubytováni, individuální volno na pláži, koupání.
 • 6. den: celodenní výlet po ostrově Kos. První zastávkou bude typická řecká vesnička ZIA, ležící na úpatí nejvyšší hory ostrova, dále prohlídka archeologického naleziště ASKLIPIO, s bílými mramorovými terasami, Chrámem Boha zdraví, který byl založen nedlouho po Hippokratově smrti, jedná se o jeden z pouhých tří chrámů tohoto božstva v Řecku. Hlavní město KOS, v jehož centru se nachází Hippokratův platan, pod nímž dle tradice Hippokratés učil své žáky lékařství. Největší antická památka města starověká agora s několika chrámy, podlahovými mozaikami a místním tržištěm.
 • 7. den: pobyt u moře na ostrově Kos nebo fakultativní výlet na ostrov NISYROS (cca 40 EUR), ostrov sopečného původu, jedná se v podstatě o kráter spící sopky. Můžeme se projít v srdci hlavního kráteru, který je doslova měsíční krajinou a z puklin v zemi vystupují páry a sirné krystaly. Výjimkou není ani bublající bahno, vskutku jedinečný zážitek, možnost koupání.
 • 8. den: pobyt u moře na ostrově Kos nebo fakultativní výlet na ostrov KALYMNOS, čtvrtý největší ostrov v Dodekanéském souostroví, ostrov nabízí barevný podmořský svět, bělostné domečky, romantické zátoky a pláže a je označován za nejpůvabnější z celého souostroví. Procházka po hlavním městě ostrova POTHIA. Poté připlujeme k malému ostrůvku PSERIMOS, který je ozačován za “ráj na zemi“ a v klidném zálivu bude čas na koupání a odpočinek na bílé písčité pláži.
 • 9. den: v odpoledních hodinách odjedeme trajektem z ostrova Kos na Egejský ostrov SAMOS. Transfer na ubytování, procházka turistickým střediskem, individuální volno.
 • 10. den: celodenní okruh ostrovem Samos. Návštěvu zahájíme prohlídkou městečka PYTHAGORIO, rodiště slavného starověkého matematika a filozofa Pythagora, uvidíme Eupalinův vodovod, 1040 m dlouhý vodovodní tunel, jedna z prvních technických staveb starověkého světa. Nedaleko odtud klášter TIMIOS STAVROS, mužský klášter významný díky svému zachovanému vyřezávanému ikonostasu, možnost návštěvy, ale pouze se zahalenými rameny a koleny. Přejedeme na nejznámější archeologické naleziště Samosu do HERAIONU a na oběd se zastavíme v typické řecké vesnici PYRGOS, vyhlášené svou produkcí medu. Krátkou zastávka v malebném přístavu KOKKARI, obklopeného dvěma mysy, jehož fotografie nesmí chybět v žádném prospektu o Samosu. Celodenní výlet zakončíme ve vinařství ochutnávkou vín místní provenience.
 • 11. den: pobyt u moře na ostrově Samos nebo fakultativní výlet na ostrov PATMOS (UNESCO), malý ostrůvek v souostroví Dodekanésy, zvaný též Jeruzalém Egejského moře, je ve skutečnosti zaplavený vulkán a jeho dominantou je světoznámý klášter tyčící se na skále. Cestou ke klášteru navštívíme posvátnou jeskyni Apokalypsy v kostele sv. Anny, kde trávil sv. Jan své vyhnanství a právě zde uslyšel božský hlas, který mu poručil sepsat svou Apokalypsu. Nad bílým městečkem CHÓRA s bludištěm úzkých uliček, navštívíme klášter Sv. Jana, který se řadí k nejvýznamnějším svatyním pravoslavného a západokřesťanského světa, mohutné věže a opevnění kláštera, klášterní kaple, Klenotnice s významnými ikonami, ikona sv. Jana, krásné panoramatické výhledy na scerérii Samosu a Ikárie. Před odjezdem volno, možnost občerstvení v hl. městě ostrova Skala.
 • 12. den: odlet do ČR.
 • Cena zahrnuje: letenka Praha-Rhodos, Samos-Praha vč. let. tax a poplatků cca 8 000 Kč, transfery z/na letiště, trajekty Rhodos-Kos, Kos-Samos, doprava autokarem 2., 3., 6. a 9. den, 11x ubytování v letoviscích u moře (hotely - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 4x na Rhodosu, 4x na Kosu, 3x na Samosu), 11x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
 • Příplatky: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu 444 Kč.


základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Destinácie Grécko Grécko
Typ zájazduPOZNÁVACIE ZÁJAZDY
UbytovanieHotel
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupné miestaPraha
Zájazdy do destinácií
Grécko - zájazdyQrCode image