Termíny - přidat do oblíbených
16.09.20 - 20.09.2020RAF146275 990 KčPřidat

Taliansko - Florencia - Rím - Tivoli - poklady UNESCO

Náročnosť 1 klimatizovaný autobus hotel 3* snidane

Rím a Florencia - poznávací zájazd. Predĺžený víkend v Taliansku. Rím je kolískou západoeurópske civilizácie a kresťanstva, Florencia je jedným obrovským a úchvatným pamätníkom renesancie. Boli to práve obrazy a sochy Botticelliho, Michelangela, Donatella a ďalších, ktorý urobili z Florencie jedno z popredných centier umenia na svete.


Úvod:

Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florencii, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

Termín zájazduKód termínuPoznámkaZákladná cena
16.09.20 - 20.09.20 20RAF14627 5 990 Kč Rezervovat


Hlídací pes

Nastavte si hlídání změn u oblíbených zájezdů. Informace o změně vám bude odeslána na emailovou adresu.

 

 

Řím - poznávací - program zájazdu

 • 1. den: v popoludňajších hodinách odchod z ČR do Talianska.
 • 2. den: ráno příjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Odjezd na ubytování.
 • 3. den: slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce VILLA D´ESTE, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, KOLOSEUM – symbol města, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KAPITOL - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., PANTHEON - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, FONTÁNA DI TREVI – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, ŠPANĚLSKÉ SCHODY, večerní atmosféra uliček.
 • 4. den: VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, BAZILIKA SV. PETRA na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, PIAZZA NAVONA, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami. Večer odjezd do ČR.
 • 5. den: předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 1200 Kč, 2x večeře 500 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 175 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 450 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč).

Príplatky a zľavy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj - 1 200 Kč
 • 2x večeře - 500 Kč
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 30 000 Kč-turista-Evropa - 175 Kč
 • příplatek nástupní místo Olomouc - 250 Kč
 • vstupenka do Vatikánských muzeí - 590 Kč
 • vstupenka do Vatikánských muzeí - do 18 let - 350 Kč
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana - 450 Kč
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana - 18-25 let - 290 Kč
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana - do 18 let - 70 Kč
 • příplatek nástupní místo Hranice na Moravě, Ostrava - 500 Kč

Řím - poznávací
základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Destinácie Taliansko Taliansko
Florencia Florencia
Rím Rím
Typ zájazduPOZNÁVACIE ZÁJAZDY
UbytovanieHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupné miestaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Vysoké Mýto, Svitavy, Hranice na Moravě, Ostrava, Litomyšl, Holice, Poděbrady (dálnice ÖMV), Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová
Zájazdy do destinácií
Taliansko - zájazdy
Florencia - zájazdy
Rím - zájazdyQrCode image

Podobné zájazdy