Albánsko - zajímavé a užitečné informace

Lokality Albánsko

Albánsko je hornatá balkánska krajina na pobreží Jadranského a Jónskeho mora. Od r 167 př.n.l. do r 1912 bola pod cudzou nadvládou - v roku 1478 skončila v moci Osmanskej ríše - hlavným náboženstvom je islam (70%). Svetlou výnimkou je doba národného hrdinu Skanderbega, ktorý v rokoch 1443-1468 zjednotil albánske kmene a postavil sa úspešne Osmanům.
Po 2. sv. vojne sa k moci dostala komunistická strana pod vedením Enver Hodžu, ktorý v rokoch 1946 -1985 krajine izoloval od ostatného sveta. Pred nepriateľmi mali krajine ochrániť bunkre, ktorých je v Albánsku až milión.


Všetky zájazdy do destinácie Albánsko
Fotogaléria destinácie Albánsko