Čierna Hora - Karanfil - zajímavé a užitečné informace

trojhlavý vrchol nad údolím Grbaja dosahující výšky 2087m n.m. Současně je takto označována skupina ostřejších vrcholů (karanfilič = hřebíček) o výšce maximálně do 2500 m n.m, tyčících se nad dolinou Grbaja z východní strany, ze západu pak rovnoběžnou dolinou Ropojana. Pohled na tuto skupinu ostrých hřebenů je nejkrásnější v podvečer z vrcholu Volušnica.

Čierna Hora - Karanfil - dovolenka a zájazdy

Čierna Hora - Karanfil - dovolenka a zájazdy