Poistenie CK Poznání

Od 1.1. 2016  jsme pojištěni u UNION pojišťovny Číslo pojistné smlouvy: 11 6 2814 -  Certifikátu o pojištění naší CK Poznání

 

Koncesní listina

Koncesní listina byla vydána Okresním živnostenským úřadem v Pardubicích pod číslem: 12231

 

Cestovní pojištění klientů

Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz.´cena zahrnuje´) jsou pojištění cestovním pojištěním u Union pojistovny. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem (dále jen „pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK POZNÁNÍ k osobnímu nahlédnutí. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění lze sjednat i indiviuelně k jakémukoli zájezdu z nabídky CK Poznání tam, kde není pojištění uvedeno v ´cena zahrnuje´ a také na individuelní cesty do zahraničí. V tomto případě cestovní pojištění nezahrnuje pojištění zrušení cesty (storno zájezdu).

 

Rozsah pojistného krytí a maximálních pojistných částek pro rok 2015 a 2016:

1.1.2014 pojištění s Union pojišťovnou - elektronická knížka Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

 

Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Union pojistovna a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.