PŘEDSTAVENÍ CK POZNÁNÍ - 2023 - CK Poznání

Několik slov o CK Poznání

Vážení a milí cestovatelé, jsme tu pro vás již or roku 1993!!!
CK Poznání byla založena v roce 1993 mnou - Jiřím Erbenem z touhy cestovat a poznávat nová místa, kultury, prostě svět. Jak se posléze ukázalo, aby všichni, kdo se s důvěrou svěřili do péče cestovní kanceláře mohli cestovat za hranice všedních i nevšedních dní, přestal jsem svobodně cestovat já...

Od té doby jsem projel i prošel další pro mě nové končiny, poznal nová romantická i drsná místa, ale již s cílem zprostředkovat své Poznání Vám všem. Při svých cestách jsem navázal řadu přátelství a kontaktů, se stejným cílem, umožnit i Vám prožít a vidět to, s čím jsem se setkal já sám. Není vždy samozřejmostí, že to co jedni vidí svýma cestovatelskýma očima jako úžasné, vidí stejně i ostatní.

Za tu spoustu let jsem se naučil vcítit do cestovatelské duše mnohých z Vás a předkládám Vám osobně poznaná místa v čisté podobě okleštěné o řady trpkých zkušeností i zklamání, které i cestování mnohdy přináší… Alespoň se o to usilovně snažím a se svým týmem spolupracovníků se budu snažit i nadále.

Váš Jiří Erben