Pohodový týden - Dolomity Balkánu - NP Durmitor s mořem - 2024/25 - CK Poznání
9dňový zájazd
  Náročnosť 2
polpenzia stravapolpenzia hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Na poměrně malém území se nachází jedno z nejmalebnějších a nejznámějších pohoří Černé Hory - Durmitor, který se svými 48 štíty vyšších 2 000 m, 18 jezery, 5 kaňony a 748 prameny bude těžko hledat konkurenci v širém okolí. Vydejte se s námi do malebné horské krajiny, kde jsme pro vás připravili nenáročnou turistiku kolem jezer pod majestátnými vrcholy, popřípadě do sedel a náhorních luk s nádhernými výhledy. Na své si přijdou i zdatnější turisté, pro které jsou připraveny hřebenové cesty a výstupy na místní velikány s panoramatickými pohledy do širého okolí. Neopomineme ani severní část pohoří, kde se dravou silou prodírá nejdelší černohorská řeka Tara největším evropským kaňonem hlubokým až 1 300 m a dlouhým 145 km. Na své si opravdu přijde každý a věříme, že budete odjíždět se spoustou turistických zážitků. Ubytováni budeme v horském ***hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí. A bonus na závěr. Nedávno byla dokončena významná zkratka přímo z Durmitoru k moři. Využijeme ji a vy můžete půl dne relaxovat u moře.

Poznámka: v případě nedostatečného naplnění zájezdu může mít zájezd společnou autobusovou dopravu s cyklistickou variantou, která je koncipovaná tak, aby výrazně nenarušovala program.

Poznámka II: Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno, Bratislava, svoz Plzeň, svoz České Budějovice. Svozy do jednotlivých nástupních míst jsou zajišťovány linkami Student Agency anebo formou proplacení jízdného 2. třídy vlaku do nejbližšího nástupního místa.

Při malém počtu účastníků přihlášených na nástupním místě Bratislava bude při zpáteční cestě proplacen vlakový či autobusový transfer Brno - Bratislava.

Termíny a ceny

Termín 20.07. - 28.07.24 sobota - nedeľa
poslední volná místa, GARANCE ODJEZDU, průvodce: Š. Steklá
Kód termínu 24AAV01753
Cena
Zľava 11%   809 € 723 €
cena za 9 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd z ČR přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko do Černé Hory.
2. deň: ranní zastávka na kávu v sedle na hranici NP, příjezd do černohorského horského střediska v NP DURMITOR - ŽABLJAK, ubytování dle možností hotelu. Základní varianta (náročnost 1 z 5; 3 hod., ↑100 m, ↓100 m): po zbytek dne seznámení s okolím. Nenáročná turistika (procházka) k ledovcovému CRNO JEZERU, které je zároveň vstupní branou do pohoří. Okružní trasa kolem Malého a Velkého jezera poblíž TITOVY JESKYNĚ pod majestátným hřebenem MEDED. V případě sil a chuti podél potoka se starými mlýny k jezeru ZMINJE. Zpět na ubytování, večeře.
3. deň: snídaně, odjezd busem do SEDLA, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑300 m, ↓500 m): okružní trasa v oblasti "durmitorského Matterhornu" kolem horského plesa ZELENI VIR a dále kolem jedinečné ukázky geologické činnosti ŠERENI PASOVI na cestu vedoucí k autobusu. Alternativně lze vystoupat na osamělý vrchol SEDLENA GREDA (350 m převýšení) s jedinečným výhledem na Durmitor a černohorsko-bosenské pohraniční pohoří. Těžší varianta (3 z 5; 6 hod., ↑600 m, ↓750 m): pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol pohoří BOBOTOV KUK (2 523 m n. m.), odkud budete mít celý Durmitor jako na dlani. Zpět stejnou cestou nebo okruhem jednodušší varianty. Odjezd do hotelu, večeře.
4. deň: snídaně, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑100 m, ↓850 m): lanovkou (pokud nepojede, tak pohodová túra na SKRČKO JEZERO) na SAVIN KUK (2 313 m n. m.). Zpět na ubytování příjemnou cestou přes obec RAZVRŠJE, kde ochutnáme místní pálenku. Těžší varianta (3,5 z 5; 7 hod., ↑250 m, ↓1 000 m): pro zdatné turisty navíc možnost výstupu ze SAVINA KUKU přes jištěnou "tatranskou" cestu na vyhlídku ISTOČNY VRH (2 445 m n. m.), sestup po značené cestě do střední části lanovky a pokračování v trase na ubytování. Večeře v hotelu.
5. deň: snídaně, základní varianta (1,5 z 5; 5 hod., ↑200 m, ↓250 m): odpočinkový den nás zavede (možnost využití místních taxíků) na krásnou vyhlídku ČUREVAC s neopakovatelným výhledem do nitra největšího kaňonu Evropy - TARA se stejnojmennou řekou. Zpět do ŽABLJAKU, po zbytek dne možnost relaxace, večeře. Alternativně možnost raftingu na řece TARA. (Odvoz na rafting a zpět do hotelu + splutí úseku řeky zajištěno místní agenturou. Cena 50-55 EUR).
6. deň: snídaně, základní varianta (2,5 z 5; 7 hod., ↑650 m, ↓650 m): pohodlnou cestou do jednoho z horských údolí - LOKVICE se salaší (možnost koupě ovčích sýrů) s alternativní turistikou a možností návštěvy jedinečné LEDOVÉ JESKYNĚ s krápníky a ledovými stalagmity. Těžší varianta (3,5 z 5; 8 hod., ↑900 m, ↓900 m): výstup na skalnatou jištěnou hradbu MEDED s velkým počtem vyhlídek. Obě trasy nás zavedou k jezeru a poté zpět do hotelu, večeře.
7. deň: snídaně, základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑750 m, ↓750 m): pěší výlet okolo jezer BARNE a JABLANIČKO JEZERO s možností relaxace a dále na severní náhorní plošinu Durmitoru - CRVENA GREDA (3 z 5; 8 hod., ↑900 m, ↓900 m) s pěknými výhledy. Cestou možnost ochutnat místní pálenku a čerstvé sýry na salaši. Okruh nazpět na ubytování vede krasovým terénem. Večeře na hotelu.
8. deň: snídaně, přejezd nově postavenou zkratkou (cca 3 hod.) k moři do historického města HERCEG NOVI, koupání, relaxace na pláži, prohlídka města. Večer odjezd z Černé Hory.
9. deň: příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Stravovanie: polpenzia

polopenze.

Ubytovanie: hotel

ubytování v horském ***hotelu s jedinečnou černohorskou polopenzí.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • 6x nocleh, 6x snídaně, 6x večeře, 1x ochutnávka černohorské rakije, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje". Na vstupy budete potřebovat cca 50 eur
  • 1lůžkový pokoj 4 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 675 Kč

Podobné zájazdy