Egypt – Od pyramid až k Abú Simbel - 2023 - CK Poznání
12dňový zájazd
Náročnosť 1.5
polopenzia stravapolopenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Země ležící na životadárné řece Nil, země faraonů a pyramid či místo, kde vznikla nejstarší starověká civilizace ve Středomoří, to vše je Egypt. Místní historie a architektura je opředena tajemstvím a mystikou, dodnes pyramidy fascinují a podněcují k různým teoriím o jejich stavbě a významu. Během našeho okruhu navštívíme nejvýznamnější archeologické lokality nilského údolí, které bylo svědkem tisíciletého vývoje egyptské civilizace a jejího úpadku. Projdeme se pulzujícím hlavním městem Káhirou a díky leteckému přesunu do Asuánu ušetříme čas, který bychom jinak strávili dlouhou cestou autobusem. Okruh zakončíme v oblíbeném letovisku Marsa Alam, kde se budete moci osvěžit v průzračně čistém moři a objevit místní bohatý podmořský život. Na místě vás bude během okruhu doprovázet česky mluvící průvodce a ubytováni budeme během okruhu v kvalitních 4* hotelech s polopenzí, u moře v 5* hotelu s all inclusive.

Poznámka II: velikost skupiny: max. 20 osob

Termíny a ceny

Termín 21.04. - 02.05.23 piatok - utorok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jiří Ježek
Kód termínu 23EKA02110
Cena
2 255 €
cena za 12 dní
Termín 06.10. - 17.10.23 piatok - utorok
volná místa+doobsazení pro muže, Garance odjezdu, na ověření, průvodce: Michal Štýber
Kód termínu 23EKA02111
Cena
2 255 €
cena za 12 dní
Termín 19.10. - 30.10.23 štvrtok - pondelok
UZAVŘENO
Kód termínu 23EKA02115
Cena
2 255 €
cena za 12 dní
Termín 18.04. - 29.04.24 štvrtok - pondelok
Kód termínu 24EKA02110
Cena
2 319 €
cena za 12 dní
Termín 06.10. - 17.10.24 nedeľa - štvrtok
průvodce: René Tomín
Kód termínu 24EKA02111
Cena
2 319 €
cena za 12 dní

Program zájazdu

1. deň: Odlet z ČR s přestupem do hlavního města Egypta – KÁHIRY. Transfer na ubytování, večeře.
2. deň: po snídani se vypravíme za poznáním nejznámějších památek starověkého Egypta, na GÍZSKOU NEKROPOLI. Obdivovat budeme nejen pověstmi opředenou SFINGU, ale také pyramidové komplexy tří velkých faraonů Egypta - CHUFUOVA, RÁCHEFOVA A MENKAUEROVA PYRAMIDA. Tato lokalita byla zařazena mezi Sedm divů světa a již od dávných dob udivuje a ohromuje turisty z celého světa. Po prohlídce se přesuneme jižně po PYRAMIDOVÝCH POLÍCH do archeologické lokality SAKKÁRA, která je na dohled od české egyptologické koncese v Abúsíru. Klenotem Sakkáry je STUPŇOVITÁ DŽOSEROVA PYRAMIDA, která byla první hrobkou tohoto pyramidového typu v Egyptě a jejím architektem byl slavný Imhotep. Transfer zpět na hotel v Káhiře, večeře.
3. deň: dopoledne se ještě projedeme naším autobusem po hlavním městě a vynechat nemůžeme návštěvu krásného EGYPTSKÉHO MUZEA V KÁHIŘE, které ukrývá tisíce artefaktů z doby starověkého Egypta, obdivovat budeme kolosální sochy, keramické výrobky i šperky. V odpoledních hodinách přejedeme na letiště a odletíme z Káhiry do ASUÁNU.
4. deň: po snídani se vydáme za poznáním města ASUÁN a jeho okolí. Vynechat nemůžeme ASUÁNSKOU PŘEHRADU nebo CHRÁM PHILAE zasvěcený bohyni Eset. Neopakovatelným zážitkem je i PLAVBA NA FELUCE, tedy místní plachetnici, kterou se vydáme z Asuánu kolem ostrova ELEFANTINA. Nocleh v Asuánu.
5. deň: brzy ráno vyrazíme za poznáním dalšího z klenotů starověkého Egypta na území historické NÚBIE – ABÚ SIMBEL. V místní archeologické lokalitě se nachází dva skalní chrámy zapsané na seznam UNESCO – větší z chrámů byl vystavěn pro významného panovníka RAMESSE II. a při vstupu do chrámu vás budou pozorně sledovat pohledy čtyř sedících soch právě tohoto faraona. Vedle hlavního chrámu si prohlédneme menší skalní chrám věnovaný manželce panovníka, královně NEFERTARI. Oba chrámy museli být při stavbě Asuánské přehrady přesunuty ze svého původního místa o 65 m výše, pokud by se tak nestalo, chrámy by byly zatopeny a navždy ztraceny. Po prohlídce této lokality přejedeme zpět do Asuánu. Večeře, nocleh.
6. deň: po snídani nás čeká přejezd minibusem do LUXORU. Abychom den nestrávili pouze přesunem, zastavíme se i na dvou významných archeologických lokalitách. Jako první zastavíme u chrámu KOM OMBO, který byl zasvěcen bohům Sobekovi a Horovi. Chrám je postaven u břehů Nilu v místech, kde se v dávných dobách shromažďovali krokodýli. Další zastávka bude u krásného chrámu v EDFU, který je jeden z nejzachovalejších v Egyptě. V odpoledních hodinách příjezd do Luxoru. V podvečer prohlídka nově zrekonstruované a krásně nasvětlené aleje sfing mezi LUXOREM a KARNAKEM, ubytování na hotelu a večeře.
7. deň: dnešní den věnujeme prohlídce CHRÁMU V KARNAKU. Chrám byl centrem Amonova kultu a jedná se o nejrozsáhlejší chrámový komplex v Egyptě. Při vstupu do chrámu budete obdivovat alej sfing, která již od starověkých dob doprovází všechny návštěvníky přicházející do chrámu. Zároveň vás ohromí rozlehlost a monumentalita celého chrámu, ve Sloupové síni se budete procházet kolem 134 kolosálních sloupů dosahujících výšky 23 m. Po prohlídce budeme pokračovat autobusem po východním břehu řeky NIL až k LUXORSKÉMU CHRÁMU. V dávných dobách byly oba chrámy, jak Luxorský, tak chrám v Karnaku, propojeny 3 km dlouhou alejí sfing - nyní nově zrestaurovanou. Z pozdějších dob se přímo v Luxorském chrámu dochovala stavba mešity ABÚ EL-HAGGAG.
8. deň: dnes nás čeká poznávání ZÁPADNÍHO BŘEHU NILU, kde se nachází pás nekropolí s hrobkami panovníků a s jejich zádušními chrámy. Nejdříve navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, které sloužilo jako pohřebiště faraonů a dalších mocných mužů Egypta. Vybrané hrobky si projdeme a budeme obdivovat ještě stále zachovalé živé barvy vnitřní výzdoby hrobek. Do dnešních dnů zde bylo archeology objeveno 62 skalních hrobů. Na západním břehu nemůžeme vynechat ani ZÁDUŠNÍ CHRÁM KRÁLOVNY HATŠEPSUT, která se jako jedna z mále žen stala panovnicí Egypta. Chrám je uzavřen mezi okolní skály, do kterých je i částečně zapuštěn. Poté se zastavíme u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, dvou sedících soch, které zpodobňují panovníka Amenhotepa III. Nocleh v Luxoru.
9. deň: po snídani se již vydáme na cestu naším minibusem směrem do známého turistického letoviska MARSA ALAM. Zdejší moře je jedno z nejkrásnějších a nejčistších v Egyptě a u velké části pobřeží se dá šnorchlovat. Ubytujeme se v 5* hotelu s all inclusive, kde zůstaneme až do odletu domů.
10. deň: volný den, fakultativně výlet za delfíny a šnorchlováním (např. zátoka Sataya atd.).
11. deň: odpočinek na hotelové pláži, šnorchlování u hotelu a relaxace v luxusním zázemí našeho hotelu s bohatým all inclusive.
12. deň: odlet dle letového řádu z Egypta do ČR.

Ubytovanie: hotel

2x ubytování v 4* hotelu v Káhiře, 3x ubytování v 4* hotelu v Asuánu, 3x ubytování v 4* hotelu v Luxoru, 3x ubytování v 5* hotelu v Marsa Alam s all inclusive

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka Praha – Káhira a Marsa Alam/Hurghada - Praha vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, místní přelet Káhira – Asuán, 8x ubytování v 4* hotelu se snídaní, 8x večeře během okruhu, 3x ubytování v oblasti Marsa Alam v 5* s all inclusive, doprava a výlety pronajatým minivanem/autobusem dle programu, vstupy dle programu (cca 200 USD), informační materiály, česky mluvící vedoucí zájezdu (na klienty může čekat v Egyptě)

Cena nezahŕňa

  • vízum cca 25 USD, ostatní stravu, bakšišné cca 70 USD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • jednolůžkový pokoj 8 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 840 Kč, do 85 000 Kč za 1 590 Kč

Podobné zájazdy