Francie - Bordeaux a Akvitánie, památky, víno a vlny Atlantiku - 2024/25 - CK Poznání
shutterstock_1449274544

Francie - Bordeaux a Akvitánie, památky, víno a vlny Atlantiku

  Náročnosť 1.5
vlastná stravavlastná hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Francie - Bordeaux a Akvitánie, památky, víno a vlny Atlantiku
Poznávací zájezd s koupáním na nejkrásnějších plážích Atlantiku a za památkami, gastronomií a vínem. Tento poněkud turisty opomíjený kraj nabízí nejen nekonečné pláže Atlantiku a největší písečnou dunu Evropy Pyla, ale i zelené vnitrozemí, románské a gotické kostely a katedrály, četné památky UNESCO, město tří mušketýrů La Rochelle i historické Poitiers či Bordeaux. Ale hlavně to nejznámější – lahodné odrůdy a známé značky proslulého vína a koňaku, mořské plody a čerstvé ryby. A pro milovníky moderní techniky a architektury tu je návštěva parku filmových projekcí Futuroscope. V případě zájmu o zkrácení cesty do Akvitánie doporučujeme leteckou dopravu do Bordeaux.

Poznámka: CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. Případě zájmu je možné využít jen leteckou cestu tam a zpět jet autobusem.

Termíny a ceny

Zájazd nemá k dispozícii žiadne termíny.

Program zájazdu

1. deň: odjezd z Prahy ve 12 h (Be, Ro, Pl a po trase; svoz od 6 osob: HK, Pa; z Br za 400 Kč), transfer přes SRN do Francie (v buse na noční přejezd každý 2 sedadla)
2. deň: LA ROCHELLE, kouzelné přímořské letovisko, vzpomínka na Tři mušketýry a KARDINÁLA RICHELIEU, pevnost hugenotů, věž sv. Mikuláše, paláce ze 17. st., opevněný přístav s majákem, možnost návštěvy světoznámého akvária, půjčení kola po městě, odpočinek u moře a koupání nebo fakult. lodí kolem PEVNOSTI BOYARD NA OSTROV AIX, pevnost, koupání v moři.
3. deň: cesta na ostrov ÎLE-DE-RÉ, ostrov rybářů, bílých domků a zelených okenic, 3 km dlouhý slavný most, romantika přístavu ST. MARTIN, VAUBANOVA PEVNOST (UNESCO), maják a koupání na kouzelných plážích Atlantiku, cesta do SAINTES (UNESCO), starověké vykopávky, amfiteátr, GERMANIKŮV OBLOUK (19. st. př. n. l.), románské opatství Abbaye aux Dames, fakult. ochutnávka vína a místních gastronomických specialit.
4. deň: výlet ve znamení koňaku: ANGOULÊME, město na vápencovém ostrohu nad řekou Charente, cesta po hradbách a krásné výhledy, katedrála St-Pierre, COGNAC, ochutnávka koňaku a exkurze s muzeem, ubytování v centru BORDEAUX (UNESCO), dále program A, B: večerní procházka městem, brány, paláce, živá náměstí a možnost večeře.
5. deň: ráj pobřeží Atlantiku, Arcachonský záliv s barevnými domky, Muzeum ústřic a možnost ochutnávky čerstvých ústřic od pěstitele, cesta přírodním parkem Landeský les, turistika na nejvyšší duně Evropy Pyla (Dune du Pilat), dle počasí nádherné koupání pod dunou, nebo procházka stezkou v piniovém lese, městečko ARCACHON, lázeňské centrum, moře před západem slunka, koupání nebo možnost večeře (čerstvé rybí speciality a plody moře), pozdější návrat do hotelu
6. deň: fakult. celodenní výlet ve znamení vína kraje Bordeaux, oblastí vinic, SAINT- ÉMILION (UNESCO), Mekka milovníků červeného vína, vinice, kouzelné vinařské město se skalním kostelem, ochutnávka místních vín s průvodcem, dále SAUTERNES (centrum nejslavnějších dezertních vín světa), nebo individuální volno v BORDEAUX a možnost návštěvy jedinečného moderního muzea Cité du Vin, příp. možnost indiv. celodenního koupání u Atlantiku (fakult. vlakem do ARCACHONU na nejkrásnější pláže Atlantiku), po návratu společná večeře za příplatek
7. deň: BORDEAUX, historické město (UNESCO), katedrála, návštěva muzea vína s průvodcem, châteaux v regionu Bordeaux - tajemství kraje vína MÉDOC, výlet do zálivu kolem ústí řeky Gironde (soutok Garonny a Dordogne), vinná cesta s výhledy na slavná châteaux a exkurze v château ST. JULIAN, PAULLAC a MARGAUX, možnost nákupu jedinečných vín, sýrů a specialit, cesta na sever Akvitánie do oblasti Poitiers, ubytování.
8. deň: umělecký poklad ST. SAVIN, opatský kostel se souborem románských fresek (UNESCO) s výjevy ze Starého zákona, POITIERS (UNESCO), centrum kraje Poitou- Charentes, kde se mnohokrát psaly dějiny Francie, raně středověké památky, zvonice, justiční palác, chrám Notre-Dame-la-Grande s nejhezčím románským průčelím ve Francii, kostel St-Hilaire, odpoledne kouzlo ulic starého města a návštěva muzeí nebo jedinečný zážitek Futuroscope, park filmových projekcí a nejmodernější audiovizuální techniky: Kinémax s největší projekční plochou v Evropě (600 m2), stavby – skvosty moderní architektury, filmy většinou s přírodní nebo dokumentární tématikou, laserové a vodní show na závěr, odjezd pozdě večer, transfer přes SRN
9. deň: návrat do ČR odpoledne CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám. V případě zájmu je možné využít jen leteckou cestu tam a zpět jet autobusem, Info v CK.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • doprava klimatizovaným autobusem, 6x ubytování v hotelu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • stravu, ochutnávky, místní dopravu a vstupné (doporučujeme minimální kapesné na vstupné a ochutnávky min.120 € + 20-43 € za Futuroscope, další kapesné dle vlastního uvážení.) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 500 Kč, 6x snídaně 1 400 Kč, 1x večeře 700 Kč, výlet 6. dne Saint-Émilion a víno 790 Kč (od 15 os.), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně připojištění stornopoplatků do 30 000 Kč za 630 Kč

Podobné zájazdy