Francie - Korsika - Romantická Korsika - 2024/25 - CK Poznání
Korsika - Bonifacio

Francie - Korsika - Romantická Korsika

vlastná stravavlastná kemping ubytovaniekemping autobus dopravaautobus
Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize "Na ostrově krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky přes 2 500 metrů se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých městeček Korsiky, zasazených v překrásné přírodě, i koupání na západním pobřeží Korsiky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

Termíny a ceny

Zájazd nemá k dispozícii žiadne termíny.

Program zájazdu

1. deň: odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
2. deň: Trajektem do přístavu BASTIA na KORSICE . Návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.
3. deň: dopoledne odpočinek u moře, kde dlouhá písčitá pláž na jedné straně zakončená městečkem a na druhé skalisky s janovskou věží, skýtá každému co žádá. Odpoledne prohlídka městečka PROPRIANO .
4. deň: Ráno pro zájemce výlet do nitra ostrova Korsika s turistikou s překrásnou scenerií skalních věží BAVELLA, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova. Odpoledne pobyt u moře.
5. deň: koupání a pobyt u moře. Odpoledne pro zájemce návštěva nedalekého proslulého naleziště prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
6. deň: Návštěva bizarních skal CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro oči, kde barevné skalní útvary ostře kontrastují s azurovou hladinou moře, pokračujeme do nedalekého městečka PORTO , které je jednou z dalších perel Korsiky . Při zpáteční cestě zastávka v Napoleonově městě AJACCIO , kde navštívíme jeho rodný dům s muzeem. Vyvrcholením dne bude vyhlídka od Tour de la Parate na proslulé "Krvavé ostrovy", které byly kdysi útočištěm pirátů. Příjezd zpět v pozdních hodinách.
7. deň: Ráno si prohlédneme "nejkorsičtější" město SARTENE . Z úzkých křivolakých uliček na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokračujeme do vyhlášeného BONIFACIA . Prohlídka města, které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projížďka lodí pod skalnatými útesy.
8. deň: koupání a pobyt u moře.
9. deň: přístav BASTIA - prohlídka významného přístavního města s širokými třídami a starým centrem. Trajekt, odjezd do ČR.
10. deň: návrat do ČR.

Stravovanie: vlastná

7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou)

Ubytovanie: kemping

7x ubytování v chatkách (kuchyňka, 2 ložnice, příslušenství)

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • doprava autobusem, trajekty, vstupní a výstupní poplatek, pobytová taxa, 7x ubytování v chatkách, 7x snídaně + 6x večeře (jednoduchá strava, připravovaná českou kuchařkou), vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • pojištění léčebných výloh a storna 700 Kč

Podobné zájazdy