Gruzie s příjemnou turistikou - 2023 - CK Poznání
11dňový zájazd
Náročnosť 2
polopenzia stravapolopenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Gruzie je úrodná země obklopená Velkým a Malým Kavkazem. Zatím co rozlehlé a nebetyčné hory a jejich sevřená horská údolí odjakživa poskytovali bezpečná útočiště, tak nížiny pro změnu dostatek úrody nejen pro místní lidi. Gruzíni jsou i díky tomu hrdým a pohostinným národem a jejich křesťanská kultura patří k nejstarším na světě. Výprava, na které prokřižujeme většinu této nevelké země, je určena pro všechny, kdo chtějí poodhalit spletitost zdejší historie, navštívit nejzajímavější místa gruzínských dějin a zároveň se v poklidu nedechnout horského vzduchu a protáhnout nohy výlety po dávných stezkách. Nechte se příjemně překvapit členitostí a pestrostí kraje i bohatstvím památek. Provází M. Mitáš.

Termíny a ceny

Termín 11.06. - 21.06.23 nedeľa - streda
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Martin Mitáš
Kód termínu 23GZZ01954
Cena
1 843 €
cena za 11 dní
Termín 02.09. - 12.09.23 sobota - utorok
Kód termínu 23GZZ01604
Cena
1 843 €
cena za 11 dní

Program zájazdu

1. - 2. deň: odlet z Prahy. Přílet do TBILISI a přesun na ubytování. Po snídani se vydáme na prohlídku TBILISI: katedrála SAMEBA, chrám METECHI, pevnost NARIKALA s panoramatickou vyhlídkou na město a projdeme si i památky STARÉHO MĚSTA (mešita, hamám, arménský kostel sv. Jiří, katedrála Sioni).
3. deň: tento den nás čeká MCCHETA (UNESCO), historické hlavní město východní Gruzie s mnoha památkami. Podíváme se ke kostelíku DŽVARI s výhledem na město a soutok řek Mtkvari a Aragvi, navštívíme katedrálu SVETICCHOVELI a chrám SAMTAVRO. Pak přejedeme do městečka GORI k rodnému domku diktátora STALINA. Za městem určitě nevynecháme prohlídku starověkého jeskynního města UPLISCICHE. Nocleh v Kutaisi. Večer se ještě pokocháme nasvícenou katedrálou BAGRATI.
4. deň: za dopoledne dojedeme do SVANETIE (UNESCO) do vysokohorského letoviska ve městě MESTIA, kde spíme dvě noci. Lanovkou se přiblížíme na hřeben ZURULDI (2 348 m) a užijeme si pohodovou túru po hřebeni na vrchol Mentaši (2 473 m). Okouzleni budeme nejen rozkvetlými loukami či zbarveným lesem, ale i nádhernými výhledy na vrcholy Ušby (4 700 m) a Svanský hřeben. Při větrném počasí přejedeme do malebné vesničky ČVIBIANI s nádhernými středověkými věžemi a kamennými domy, odkud se vydáme na panoramatickou půldenní túru přes vesnici ŽAMUŠI a hřeben Kakhuri (1 910 m) zpět do Mestie.
5. deň: výlet terénními auty do UŠGULI, jednoho z nejkrásnějších městeček ve Svanetii. Ušguli je nejvýše permanentně osídlené místo v křesťanském světě dosahující nadmořské výšky 2 100 m vyzdobené asi 20 svanskými obrannými věžemi. UŠGULI se skládá z několika částí, a my část dne strávíme touláním mezi těmito samotami. Se zájemci vystoupáme na hřeben LAMARIA (2 989 m) s fantastickým výhledem na masiv ŠCHARY (5 203 m), nejvyšší hory Gruzie. Velkým zážitkem je i samotná cesta do tohoto odlehlého kouta.
6. deň: ráno opustíme Mestii a přes městečko ZUGDIDI se zámečkem rodu DADIANIŮ přejedeme nahlédnout na pobřeží Černého moře do přímořského letoviska ANAKLIA, kde se řeka Enguri vlévá do moře. Na nocleh se přesuneme do střediska BAKURIANI, nedaleko světoznámého BORDŽOMI, kde budeme spát tři noci.
7. deň: dopoledne popojedeme na výlet do skalního kláštera a města VARDZIA na břehu řeky MTKVARI (KURY), která je tvořena mnoha jeskyněmi propojenými tunely, schodišti a galeriemi. Odpoledne se ještě zastavíme v historickém městečku ACHALCICHE, kde navštívíme malebný hradní komplex.
8. deň: ráno vyrazíme na turistiku v pohoří TRIALETI. Z vysokohorského střediska se vydáme na túru přes sedlo CCHRASKARO (2 454 m) nad jezerem TABACKURI v kouzelném kraji DŽAVACHETIE.
9. deň: první část dne nás čeká přejezd do oblasti KAZBEGI. Pojedeme GRUZÍNSKOU VOJENSKOU SILNICÍ s mnoha panoramatickými výhledy. Posléze se vypravíme na túru v Národním parku KAZBEGI k magickému kostelíku SV. TROJICE pod majestátnou horou KAZBEK (5 055 m). Nocleh v STEPANCMINDĚ.
10. deň: v dopoledních hodinách přejedeme, se zastávkou na hradě ANANURI, do oblasti KACHETIE, kde se vydáme pouštní krajinou téměř na ázerbájdžánskou hranici ke klášternímu komplexu DAVID GAREDŽA. Od Davidovy Lávry vyšplháme pěšky k prameni zvanému Davidovy slzy. V podvečer se vrátíme do Tbilisi na krátký nocleh.
11. deň: brzy ráno odlet z Gruzie a během dne přílet do Prahy.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha-Tbilisi vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 500 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 9-10x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích se sociálním zařízením (dle letového řádu), 9x večeře, 9x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 100 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 85 000 Kč za 1 850 Kč

Podobné zájazdy