Itálie - Řím - město tisícileté historie - letecky - 2024/25 - CK Poznání
ruiny v Římě

Itálie - Řím - město tisícileté historie - letecky

4dňový zájazd
  Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Itálie - Řím - město tisícileté historie - letecky
Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letecký zájezd do města, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si "věčné město", putujte s námi historií světa, objevte bohatství a poznejte to nejlepší z Říma!

Poznámka: vstupné v destinaci se objednává min 1,5 měsíce před odjezdem, vzniklý rozdíl vstupného je hrazen na místě

Termíny a ceny

Termín 26.09. - 29.09.24 štvrtok - nedeľa
Kód termínu 24RLE14219
Cena
868 €
cena za 4 dni

Program zájazdu

1. deň: odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu a první seznámení s městem.
2. deň: Celodenní prohlídka města, ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s  kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona – oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě.
3. deň: ŘÍM, antické velkoměsto, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon – nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol – náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš.
4. deň: dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • let. přepravu do Říma a zpět vč. letištních tax (v závislosti na změně let. řádu může být termín zájezdu posunut o 1 den), kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídani, průvodce CK

Cena nezahŕňa

  • vstupné, pobyt. taxu, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 2600 Kč (povinné při nedoobsazení), pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 280 Kč, odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1490 Kč, Vatikánská muzea – vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18 let 800 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem, Koloseum, Forum Romanum a Palatin – sdružené vstupné a rez. poplatek 550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem Pantheon – vstupné a rez. poplatek záloha: 150 Kč dospělý, 18-25 let 100 Kč, do 18 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem

Podobné zájazdy