Itálie - Řím - město tisícileté historie - letecky - 2023 - CK Poznání
4dňový zájazd
Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Itálie - Řím - město tisícileté historie - letecky
Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na jedinečný a oblíbený letecký zájezd do města, kde na nás dýchne atmosféra historie a které bylo přes jeden a půl tisíciletí středem Evropy. Město, jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa. Užijte si "věčné město", putujte s námi historií světa, objevte bohatství a poznejte to nejlepší z Říma!

Poznámka: vstupné v destinaci se objednává min 1,5 měsíce před odjezdem, vzniklý rozdíl vstupného je hrazen na místě

Termíny a ceny

Termín 28.09. - 01.10.23 štvrtok - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 23RLE14037
Cena
723 €
cena za 4 dni
Termín 25.10. - 28.10.23 streda - sobota
MÍSTA NA OVĚŘENÍ
Kód termínu 23RLE14219
Cena
723 €
cena za 4 dni
Termín 16.11. - 19.11.23 štvrtok - nedeľa
Kód termínu 23RLE14218
Cena
723 €
cena za 4 dni

Program zájazdu

1. deň: odlet s průvodcem z Prahy do ŘÍMA, transfer do hotelu a první seznámení s městem.
2. deň: celodenní prohlídka města, ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá VATIKÁNSKÁ MUZEA se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme ANDĚLSKÝ HRAD, spleť úzkých uliček u PIAZZA NAVONA - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě. Večerní město, individuální volno.
3. deň: ŘÍM, antické velkoměsto, FORUM ROMANUM s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, PANTHEON - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš), atmosféra večerního města.
4. deň: dokončení prohlídky ŘÍMA, transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha – Řím vč. let. tax a poplatků v max. výši 4 500 Kč, kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti, transfer z/na letiště, 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 3x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • vstupné, pobyt. taxa, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj 2 300 Kč, pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 280Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč), odbavované zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1 490 Kč

Podobné zájazdy