Pohodový týden - Izrael - Ejlat s výletem k Mrtvému moři - 2024/25 - CK Poznání
7dňový zájazd
8Skupinaosob
  Náročnosť 1.5
polpenzia stravapolpenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Nejjižnější místo Izraele je známé díky průzračně čistému moři a pouštním pohořím zvedajícím se přímo od moře. Celoročně příjemné počasí Akabského zálivu společně s bohatým podmořským životem tvoří z této lokality populární turistické letovisko i pro místní obyvatele. Oblast byla známá již z biblických dob a Ejlat byl jedním z míst, kde se Izraelité zastavili při pochodu z egyptského zajetí. Poté zde vznikl přístav, který byl využíván k přepravě mědi, jejíž těžba probíhala v nedalekých dolech v oblasti Timna, tuto lokalitu si projdeme i my během našeho okruhu. Turistiku v horách přímo nad městem doplníme výletem v Mrtvému moři, jenž patří mezi nejslanější jezera na světě a tvoří hranici Jordánska a Izraele. Mrtvé moře nás ohromí svou barvou i vysokou hustotou vody, která nás bude nadnášet natolik, že není nutné pro udržení na hladině plavat.
Veronika
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 06.10. - 12.10.24 nedeľa - sobota
Kód termínu 24EJL02445
Cena
1 958 €
cena za 7 dní

Program zájazdu

1. deň: odlet z Prahy do IZRAELE, transfer na ubytování do oblasti EJLAT, večeře.
2. deň: ráno přejedeme do hor nad Ejlatem. Zdatnější vystoupají na vrchol MT. SHLOMO (705 m.n.m.), jeden z nejvyšších vrcholů nad městem s neopakovatelnými výhledy po celém okolí. Ostatní se vydají do KAŇONU SHEHORET, známého také jako Černý kaňon. Pokud budete mít stále kilometrů v nohách málo, můžete si trasu prodloužit o ZTRACENÝ KAŇON. Společně přejedeme zpět do Ejlatu.
3. deň: jedním z nejpůsobivějších údolí je do podkovy tvarované ÚDOLÍ TIMNA a ani my ho nemůžeme minout. Údolí je úžasnou kombinací přírodních scenérií a zvláštních pískovcových útvarů. Celý den strávíme turistikou v této lokalitě plné archeologických vykopávek, nalezneme zde svatyni bohyně Hathor a údolí také bývá označováno jako "Doly krále Šalamouna" (možná že se jedná o nejstarší měděné doly na světě). Eroze zde zároveň vytvarovala z pískovce prazvláštní tvary, které vám mohou připomínat hřib, ležícího lva či sloupy. V údolí je možné zapůjčení kola a můžete si tak vychutnat místní přírodu ze sedla bicyklu.
4. deň: po snídani se vydáme objevovat podmořské krásy Rudého moře. DOLPHIN BEACH REEF nabízí unikátní a jedinečnou možnost pozorovat i plavat s delfíny (fakultativně), kromě delfínů je zde pod vodou k vidění mnoho druhů ryb a barevných korálů. Poté se přesuneme k vyhlídkové věži UNDERWATER OBSERVATORY PARK, nejen že je z ní výhled po Akabském zálivu z výšky, ale součástí je i pozorování života pod vodou, aniž se namočíte. K vidění jsou různé druhy žraloků, želv i vzácné druhy ryb. Na závěr se přesuneme šnorchlovat na vyhlášené místo CORAL BEACH NATURE RESERVE. V místních korálech plave na 650 druhů exotických barevných ryb a dalších podmořských druhů. Výbava na šnorchlování lze zapůjčit na místě.
5. deň: brzy ráno vyjedeme na celodenní výlet k MRTVÉMU MOŘI, které se nachází zhruba 420 metrů pod hladinou světového oceánu, což z něj činí nejníže položené odkryté místo na povrchu zemském. Jako první navštívíme starověkou pevnost MASADA, která se během první židovské války stala posledním místem odporu židovských povstalců. Na pevnost vyjedeme lanovkou a při prohlídce se nám odtud naskytnou neopakovatelné výhledy na nedaleké MRTVÉ MOŘE. Následuje přesun k přírodní rezervaci EIN GEDI (Kozí pramen), o které nalezneme mnoho zmínek i v Bibli a projdeme se zde k DAVIDOVU POTOKU, který zde stéká v kouzelných kaskádách a vodopádech. Poté nás již čeká přesun na jednu z pláží u MRTVÉHO MOŘE, bez zážitku koupání v tomto bezodtokém slaném jezeře nelze z Izraele odjet. Pozdní návrat na hotel.
6. deň: po snídani se přesuneme na kratší turistiku do hor nad Ejlatem. Během dopoledne si projdeme RED CANYON, jehož stěny jsou vysoké až 30 metrů. Obdivovat budeme nádherné skalní vrstvy a tmavě červené zabarvení kamene. Odpoledne volno k relaxaci, fakultativně možnost projížďky na velbloudech v CAMEL RANCH, od krátkých vyjížděk si můžete svůj zážitek prodloužit až na 4 hodinovou projížďku se zastávkou u beduínů, kdy si ze hřbetu velblouda naposledy prohlédnete místní neopakovatelnou krajinu.
7. deň: snídaně (v případě brzkého odletu formou balíčku), odlet dle letového řádu zpět do ČR.

Stravovanie: polpenzia

6x snídaně, 6x večeře

Ubytovanie: hotel

6x ubytování v 3*hotelu v oblasti Ejlat

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka Praha – Izrael a zpět vč. let. tax a poplatků v max. výši 8 000 Kč, půjčovné mikrobusu, 6x ubytování v hotelu v oblasti Ejlat, 6x polopenzi, výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vstupné, lanovku na Masadu, ostatní strava, fakultativní programy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 490 Kč, do 85 000 Kč za 1 240 Kč

Podobné zájazdy