Polským rychlovlakem za krásami Baltského moře, Gdaňsk a Varšava - 2024/25 - CK Poznání
PU_63_01_2_Krakov_1514815481

Polským rychlovlakem za krásami Baltského moře, Gdaňsk a Varšava

5dňový zájazd
  Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel *** ubytovaniehotel *** autobus dopravaautobus
Polským rychlovlakem za krásami Baltského moře, Gdaňsk a Varšava
Vydejte se s námi k Baltskému moři - netradičně a pohodlně rychlovlakem a s ubytováním v centru měst umožňuje svobodu. Poznáte Varšavu, Gdaňsk, slavné křižácké hrady, hanzovní města, obchůdky s jantarem i místními specialitami a vyhlášené lázně Sopoty a nekonečně dlouhou Helskou kosu, písečný "poloostrov" s koupáním.

Poznámka: CK si vyhrazuje právo záměn programu vzhledem k jízdním řádům. Zážitkem je cestování vlakem s vyhlídkami na krajinu Malopolska, Velkopolska a Pomořanska.

Termíny a ceny

Termín 24.07. - 28.07.24 streda - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 24PRB04109
Cena
596 €
cena za 5 dní
Termín 14.08. - 18.08.24 streda - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 24PRB04106
Cena
596 €
cena za 5 dní
Termín 11.09. - 15.09.24 streda - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 24PRB04107
Cena
596 €
cena za 5 dní

Program zájazdu

1. deň: ráno odjezd z ČR mezinárodním vlakem EuroCity, cesta vlakem do VARŠAVY (Warszawa – UNESCO), ubytování, prohlídka historického centra i "polského Manhattanu" s mrakodrapy a královstvím skla a oceli, obnovené historické jádro města se zámkem nebo alternativně muzea, galerie či moderní fotbalový stadion, možnost večeře.
2. deň: přejezd nejmodernějším a nejrychlejším vlakem polských železnic ("polské pendolino", komfortní jízda rychlostí až 160 km/h), do metropole severního Polska GDAŇSK, ubytování a prohlídka centra, starobylé hanzovního město s tisíciletou historií, považované právem za nejkrásnější kulturní perlu na břehu Baltského moře, historické jádro města s renesančními a gotickými památkami obnovené po 2. sv válce, KOSTEL PANNY MARIE s Gdaňskou madonou, Velký mlýn, Stary Žuraw a Kanál RADUNI, projekt německých rytířů ze 14. stol., nespočet kostelů, hospůdek i obchůdky s baltským bílým až černým zlatem severu - jantarem, okouzlující atmosféra města.
3. deň: ráno z GDAŇSKU regionálním vlakem do dalšího města Trojměstí (společný název pro města Gdaňsk, Gdyně a Sopoty), lázeňské město SOPOTY, procházky k plážím, umělecký unikát - tzv. KRZYWY DOMEK (stavba architektů Szotyński získala titul – "nejpodivuhodnější budova světa") a harmonie obchodu a umění, městský maják a závěrem nejdelší dřevěné molo v Evropě, procházky po dlouhé písečné pláži, možnost oběda, odpoledne významná přírodní zajímavost - úzký "poloostrov" HEL s písečnými dunami, dle času malá obec WŁADYSŁAWOWO a místní kuriozita – Domek do góry nogami (vzhůru nohama), v obci Hel hospůdky, bílé písečné pláže, koupání, muzeum rybářství, turistika v přírodním parku, ruiny válečných dělostřeleckých baterií, radarů i maják, návrat do Gdaňsku vlakem (pro samostatné cestovatele indiv. možnost zpět vyhlídkovou lodí (40 PLN), podvečerní atmosféra největšího polského přístavu.
4. deň: den: po stopách slavných křižáckých hradů: Malbork (UNESCO), největší gotická stavba světa (prohlídka 3 a půl h), místní speciality nebo dále z impozantního historického nádraží v MALBORKU, vlakem zpět do města GDAŇSK a individuálně návštěva muzeí nebo dle zájmu pokračování do GDYNĚ, poslední město z Trojměstí, supermoderní přístav s věhlasnou zakotvenou lodí Blyskawica, po návratu do Gdaňsku monumentální katedrála (5 historických slohů) v gdaňské čtvrti Oliwa, krásný park se zámkem, možnost návštěvy varhanního koncertu
5. deň: vlakem "polským Pendolinem" do VARŠAVY, možnost oběda a nákupu dárků a mezinárodním vlakem EC do Prahy, příjezd do ČR večer.

Stravovanie: raňajky

v ceně je 4x snídaně formou bufetu

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • vlakové jízdenky s místenkou (základní vozová třída) Praha – Varšava – Gdaňsk a zpět, 4x hotel *** (1x Varšava, 3x Gdaňsk), 4x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • jízdenky pro regionální spoje na jízdy okolo Gdaňsku, Doporučená cena za dopravu je 200 PLN a veškeré vstupy (400PLN) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 600/3900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 350 Kč