Pohodový týden - Azorské ostrovy - zelený maják Atlantiku Sao Miguel - 2024/25 - CK Poznání
A_PTA_34_01_1_Azozy_J_Jezek1.tif

Pohodový týden - Azorské ostrovy - zelený maják Atlantiku Sao Miguel

8dňový zájazd
  Náročnosť 2
polpenzia stravapolpenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Azorské ostrovy - zelený maják Atlantiku Sao Miguel
Nejzápadnější výspa Evropy v Atlantském oceánu - to jsou Azorské ostrovy. Osamoceně ležící v cestě Golfskému proudu poskytují po staletí azyl všem mořským vlkům. Pojďte se s námi vydat na největší a nejznámější z nich - ostrov São Miguel - mnohými považovaný za poslední výčnělek bájné Atlantidy. Uvnitř rozeklaných vulkanických masivů se ukrývají mohutné krátery s průzračnými jezery a svahy porostlými koberci hortenzií. Pravým opakem dramatické horské krajiny jsou pak poklidné rybářské vesničky a osamocené pláže na pobřeží, které přímo vybízí k odpočinku. V rámci ceny zájezdu jsou zahrnuty veškeré vstupy, bohatá polopenze a navíc ještě tradiční místní oběd.

Poznámka: Dle letového řádu může být 1 noc (první nebo poslední) na tranzitním hotelu v Lisabonu. Všechny části programu však budou naplněny.

Poznámka II: Velikost skupiny max. 8 osob. V případě uzavření některé z turistických tras (Pico da Vara, atd.) bude připraven adekvátní náhradní program.

Termíny a ceny

Termín 30.04. - 07.05.24 utorok - utorok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu
Kód termínu 24AZS01686
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 07.05. - 14.05.24 utorok - utorok
poslední 1 místo - doobsazení pro muže nebo 1lůžko, Garance odjezdu, na ověření letu
Kód termínu 24AZS02687
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 28.05. - 04.06.24 utorok - utorok
poslední místa
Kód termínu 24AZS01448
Cena
2 213 €
cena za 8 dní
Termín 18.06. - 25.06.24 utorok - utorok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: René Tomín
Kód termínu 24AZS01447
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 26.07. - 02.08.24 piatok - piatok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 24AZS01441
Cena
2 298 €
cena za 8 dní
Termín 13.08. - 20.08.24 utorok - utorok
NOVÝ TERMÍN
Kód termínu 24AZS02249
Cena
2 383 €
cena za 8 dní
Termín 10.09. - 17.09.24 utorok - utorok
poslední 1 místo - doobsazení pro ženu nebo 1lůžko, na ověření letu, garance odjezdu, průvodce: Jan Svoboda
Kód termínu 24AZS02209
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 16.09. - 23.09.24 pondelok - pondelok
průvodce: Jan Svoboda
Kód termínu 24AZS01398
Cena
2 128 €
cena za 8 dní

Program zájazdu

1. deň: odlet do PONTA DELGADY, transfer na ubytování. Ubytování v hotelu, seznámení skupiny, večeře.
2. deň: celodenní výlet do oblasti kaldery SETE CIDADAES, která je považována za jeden ze sedmi divů Portugalska. Túru (cca 3 hod., obtížnost 2) po hraně kráteru zahájíme výstupem na vyhlídku, ze které uvidíme na soustavu tamních jezer, oceán i pohádkovou krajinu ostrova. Pokračujeme kolem LAGOA AZUL s úchvatnými výhledy na nitro kráteru se smaragdovými jezery, koberci modrých hortenzií a stromových kapradin a vesničky v okolí jezer. Odpočinek ve městečku SETE CIDADES s možností procházky ke břehům jezera LAGOA AZUL a občerstvení v místní restauraci. Pokračujeme mikrobusem se zastávkou na vyhlídce ESCALVADO, odkud uvidíme strmé útesy s pozadím proslulého městečka MOSTEIRO. Na závěr projížďka tímto malebným městem a zastávka na "oceánském koupališti" - možnost koupání v "lagunách" vytvořených přílivem. Návrat na ubytování, večeře.
3. deň: snídaně, celodenní výlet do živé vulkanické oblasti FURNAS. Túra (cca 2 hod., obtížnost 1) okolo jezera LAGOA DAS FURNAS. Návštěva místních aktivních solfatarů, kde shlédneme přípravu typického pokrmu COZIDO NAS CALDEIRAS (směs z masa či ryb a zeleniny) vařeného přímo v horké sopečné půdě, který pak ochutnáme v restauraci. Po obědě návštěva lázní Furnas proslulých svými 22 horkými prameny, a botanické zahrady TERRA NOSTRA s exotickou květenou, smaragdovými jezírky a mechem obrostlými sochami nymf. Možnost koupání v netypickém lázeňském bazénu s teplotou 39 °C. Při návratu do PONTA DELGADY zastávka na jediné evropské ČAJOVÉ PLANTÁŽI CHÁ GORREANA, kde budeme moci nahlédnout do výroby a také ochutnat a nakoupit místní produkty. Příjezd na ubytování, večeře.
4. deň: snídaně, mírně odpočinkový den - snídaně, prohlídka PONTA DELGADY - hlavního města celého souostroví. Projdeme se křivolakými uličkami, navštívíme místní kostely převážně z přelomu 15. a 16. století, navštívíme místní botanické zahrady i parky a vystoupáme do staré kamenné věže s neopakovatelnými výhledy na celé město. Fakultativně možnost návštěvy místních muzeí. Odpoledne využijeme například pro návštěvu některé z nedalekých vyhlídek, jednoduchá procházka po pobřeží či koupání na vulkanické pláži. Návrat na ubytování, večeře.
5. deň: snídaně, odjezd na celodenní výlet. Pěší túra (cca 4 hod., náročnost 2) vede přírodní rezervací z části podél levády (uměle vybudované koryto vody sloužící k zavlažování). Pastviny i bujná vegetace s řadou endemitů, nádherné výhledy na jižní pobřeží S. Miguel (Vila Franca do Campo a Ribeira da Praia) nás dovedou až na břehy kouzelného vulkanického jezera LAGOA DO FOGO (Ohnivé jezero), kde budeme moci pozorovat racky, kteří v době hnízdění mohou svá hnízda nekompromisně bránit proti zvířecím i lidským vetřelcům. Po závěrečném výstupu na vyhlídku budeme moci obdivovat toto malebné jezero obklopené sytě zeleným horským terénem a za ním přiléhajícím oceánem. Mikrobusem pokračujeme do pobřežního letoviska RIBEIRA GRANDE - krátká procházka městečkem s možností občerstvení v místních restauracích. Následuje zastávka ve výrobně místních ovocných likérů s ochutnávkou. Pozdní odpoledne pak strávíme v exotických lagunách CALDEIRA VELHA s možností koupání pod vodopády i v termálních pramenech (27-38 °C). Návrat na ubytování, večeře.
6. deň: snídaně, odjezd na celodenní túru s výstupem na PICO DA VARA (1 103 m n. m. - nejvyšší bod ostrova, cca 4 hod., obtížnost 2). Cesta přírodní rezervací lemovaná cedrovým porostem i travinami vede přes plošinu GRAMINHAIS až na vrchol, odkud nás čekají panoramatické výhledy přes celý ostrov a širý oceán rozléhající se do všech světových stran. Za dobré viditelnosti uvidíme i na sousední ostrov SANTA MARIA. Na fascinujícím vyhlídkovém místě ALGARVIA pak dokreslí tu pravou atmosféru strmé útesy spadající do Atlantiku. Na závěr krátká procházka u vodních mlýnů a vodopádu RIBEIRA DOS CALDEIROS. Návrat na ubytování, večeře.
7. deň: snídaně, individuální volno - nákupy suvenýrů, koupání v přístavním koupališti nebo na pláži. Kolem poledne pěšky do přístavu, kde nás místní odborníci seznámí s historií lovu velryb a s jejich pozorováním. Fascinující cca 4hodinová plavba na širý oceán (fakultativně, cca 55 EUR), při které budeme moci pozorovat nesčetné druhy delfínů a velryb. Výskyt velryb je v oblasti Azorských ostrovů velmi vysoký a lze spatřit 12-15metrové jedince. Mimořádným zážitkem pak jistě bude i možnost plavání s delfíny, kterých je zde nespočet (v případě příznivých podmínek). Návrat v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Večeře.
8. deň: snídaně (dle letového řádu případně formou balíčku), odlet do ČR.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 500 Kč, transfery z a na letiště, 7x ubytování v hotelu se snídaní, 7x večeře, 1x tradiční oběd (místní specialita), výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, fakultativní programy, vstupné mimo program a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč, do 85 000 Kč za 1 310 Kč

Podobné zájazdy

Recenzie

Č
Gabriela Motlíčková, Kateřina Koubková, Ludmila Č.
Vážený pane Erbene, milá Kamilo, chtěly bychom moc poděkovat za úžasný zájezd na Azorské ostrovy, který byl mimořádný především díky naší skvělé průvodkyni Kamile Kalčíkové. Nejen, že měla vše bez chyby zorganizované a zajištěné, ale byla i úžasnou poradkyní ve všech věcech okolo, zájezd přizpůsobovala naší skupině a starala se o nás, jak nejlépe mohla. Díky ní jsme si zájezd opravdu užily a také nás velmi inspirovala k výběru dalšího zájezdu přes Vaši CK. Její informace byly opravdu obsáhlé, na všechny naše dotazy byla schopná a velice ochotná okamžitě reagovat, vysvětlila nám rozdíly mezi jednotlivými zájezdy, znala jejich obsah, termíny i průvodce, takže přes jinou CK už asi nebudeme nikdy jezdit J. Velký dík Kamile i celé CK. A těšíme se v příštím roce – asi ve Vietnamu J. Gábina Motlíčková, Katka Koubková a Lída Čermáková Velice spokojené a nadšené účastnice zájezdu J
B
Zdeňka a Andrzej B.
Dobrý den, Chtěli bychom Vám poděkovat za krásně připravený a v provázený zájezd na Azory v září 2020. Díky průvodcovským kvalitám Jiřího Ježka, jeho profesionalitě a schopnosti operativně přizpůsobovat program zájezdu aktuálnímu počasí spolu s velmi pěkným ubytováním a luxusním stravováním, jsme zažili s ním a s Vaší cestovní kanceláří opět krásnou dovolenou, během které jsme poznali tento nádherný kousek země uprostřed Atlantiku a mohli obdivovat nejen všudypřítomné hortenzie. :-) Těšíme se už teď na nějaký další zájezd s Vaší CK.