Pohodový týden - Azorské ostrovy - zelený maják Atlantiku Sao Miguel - 2023 - CK Poznání
8dňový zájazd
Náročnosť 2
polopenzia stravapolopenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Azorské ostrovy - zelený maják Atlantiku Sao Miguel
Nejzápadnější výspa Evropy v Atlantském oceánu - to jsou Azorské ostrovy. Osamoceně ležící v cestě Golfskému proudu poskytují po staletí azyl všem mořským vlkům. Pojďte se s námi vydat na největší a nejznámější z nich - ostrov São Miguel - mnohými považovaný za poslední výčnělek bájné Atlantidy. Uvnitř rozeklaných vulkanických masivů se ukrývají mohutné krátery s průzračnými jezery a svahy porostlými koberci hortenzií. Pravým opakem dramatické horské krajiny jsou pak poklidné rybářské vesničky a osamocené pláže na pobřeží, které přímo vybízí k odpočinku. V rámci ceny zájezdu jsou zahrnuty veškeré vstupy, bohatá polopenze a navíc ještě tradiční místní oběd.

Poznámka: Dle letového řádu může být 1 noc (první nebo poslední) na tranzitním hotelu v Lisabonu. Všechny části programu však budou naplněny.

Poznámka II: Velikost skupiny max. 8 osob. V případě uzavření některé z turistických tras (Pico da Vara, atd.) bude připraven adekvátní náhradní program.

Termíny a ceny

Termín 30.04. - 07.05.23 nedeľa - nedeľa
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jiří Strašil
Kód termínu 23AZS01686
Cena
2 043 €
cena za 8 dní
Termín 07.05. - 14.05.23 nedeľa - nedeľa
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jiří Strašil
Kód termínu 23AZS02687
Cena
2 043 €
cena za 8 dní
Termín 06.06. - 13.06.23 utorok - utorok
UZAVŘENO
Kód termínu 23AZS01448
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 17.06. - 24.06.23 sobota - sobota
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Míra Sýkora
Kód termínu 23AZS01447
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 10.07. - 17.07.23 pondelok - pondelok
UZAVŘENO, průvodce: Lenka Drastichová
Kód termínu 23AZS02237
Cena
2 298 €
cena za 8 dní
Termín 18.07. - 25.07.23 utorok - utorok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 23AZS01441
Cena
2 170 €
cena za 8 dní
Termín 31.08. - 07.09.23 štvrtok - štvrtok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 23AZS02249
Cena
2 170 €
cena za 8 dní
Termín 10.09. - 17.09.23 nedeľa - nedeľa
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jan Svoboda
Kód termínu 23AZS02209
Cena
2 043 €
cena za 8 dní
Termín 17.09. - 24.09.23 nedeľa - nedeľa
VYPRODÁNO, garance odjezdu, průvodce: Jan Svoboda
Kód termínu 23AZS01398
Cena
2 043 €
cena za 8 dní
Termín 29.04. - 06.05.24 pondelok - pondelok
Kód termínu 24AZS01686
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 06.05. - 13.05.24 pondelok - pondelok
Kód termínu 24AZS02687
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 16.06. - 23.06.24 nedeľa - nedeľa
Kód termínu 24AZS01447
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 16.07. - 23.07.24 utorok - utorok
průvodce: Kamil Hanák
Kód termínu 24AZS01441
Cena
2 298 €
cena za 8 dní
Termín 09.09. - 16.09.24 pondelok - pondelok
Kód termínu 24AZS02209
Cena
2 128 €
cena za 8 dní
Termín 16.09. - 23.09.24 pondelok - pondelok
Kód termínu 24AZS01398
Cena
2 128 €
cena za 8 dní

Program zájazdu

1. deň: odlet z Prahy do PONTA DELGADY, transfer na ubytování. Ubytování v hotelu, seznámení skupiny, večeře.
2. deň: celodenní výlet do oblasti kaldery SETE CIDADAES, která je považována za jeden ze sedmi divů Portugalska. Túru (cca 3 hod., obtížnost 2) po hraně kráteru zahájíme výstupem na vyhlídku, ze které uvidíme na soustavu tamních jezer, oceán i pohádkovou krajinu ostrova. Pokračujeme kolem LAGOA AZUL s úchvatnými výhledy na nitro kráteru se smaragdovými jezery, koberci modrých hortenzií a stromových kapradin a vesničky v okolí jezer. Odpočinek ve městečku SETE CIDADES s možností procházky ke břehům jezera LAGOA AZUL a občerstvení v místní restauraci. Pokračujeme mikrobusem se zastávkou na vyhlídce ESCALVADO, odkud uvidíme strmé útesy s pozadím proslulého městečka MOSTEIRO. Na závěr projížďka tímto malebným městem a zastávka na "oceánském koupališti" - možnost koupání v "lagunách" vytvořených přílivem. Návrat na ubytování, večeře.
3. deň: snídaně, celodenní výlet do živé vulkanické oblasti FURNAS. Túra (cca 2 hod., obtížnost 1) okolo jezera LAGOA DAS FURNAS. Návštěva místních aktivních solfatarů, kde shlédneme přípravu typického pokrmu COZIDO NAS CALDEIRAS (směs z masa či ryb a zeleniny) vařeného přímo v horké sopečné půdě, který pak ochutnáme v restauraci. Po obědě návštěva lázní Furnas proslulých svými 22 horkými prameny, a botanické zahrady TERRA NOSTRA s exotickou květenou, smaragdovými jezírky a mechem obrostlými sochami nymf. Možnost koupání v netypickém lázeňském bazénu s teplotou 39 °C. Při návratu do PONTA DELGADY zastávka na jediné evropské ČAJOVÉ PLANTÁŽI CHÁ GORREANA, kde budeme moci nahlédnout do výroby a také ochutnat a nakoupit místní produkty. Příjezd na ubytování, večeře.
4. deň: snídaně, mírně odpočinkový den - snídaně, prohlídka PONTA DELGADY - hlavního města celého souostroví. Projdeme se křivolakými uličkami, navštívíme místní kostely převážně z přelomu 15. a 16. století, navštívíme místní botanické zahrady i parky a vystoupáme do staré kamenné věže s neopakovatelnými výhledy na celé město. Fakultativně možnost návštěvy místních muzeí. Odpoledne využijeme například pro návštěvu některé z nedalekých vyhlídek, jednoduchá procházka po pobřeží či koupání na vulkanické pláži. Návrat na ubytování, večeře.
5. deň: snídaně, odjezd na celodenní výlet. Pěší túra (cca 4 hod., náročnost 2) vede přírodní rezervací z části podél levády (uměle vybudované koryto vody sloužící k zavlažování). Pastviny i bujná vegetace s řadou endemitů, nádherné výhledy na jižní pobřeží S. Miguel (Vila Franca do Campo a Ribeira da Praia) nás dovedou až na břehy kouzelného vulkanického jezera LAGOA DO FOGO (Ohnivé jezero), kde budeme moci pozorovat racky, kteří v době hnízdění mohou svá hnízda nekompromisně bránit proti zvířecím i lidským vetřelcům. Po závěrečném výstupu na vyhlídku budeme moci obdivovat toto malebné jezero obklopené sytě zeleným horským terénem a za ním přiléhajícím oceánem. Mikrobusem pokračujeme do pobřežního letoviska RIBEIRA GRANDE - krátká procházka městečkem s možností občerstvení v místních restauracích. Následuje zastávka ve výrobně místních ovocných likérů s ochutnávkou. Pozdní odpoledne pak strávíme v exotických lagunách CALDEIRA VELHA s možností koupání pod vodopády i v termálních pramenech (27-38 °C). Návrat na ubytování, večeře.
6. deň: snídaně, odjezd na celodenní túru s výstupem na PICO DA VARA (1 103 m n. m. - nejvyšší bod ostrova, cca 4 hod., obtížnost 2). Cesta přírodní rezervací lemovaná cedrovým porostem i travinami vede přes plošinu GRAMINHAIS až na vrchol, odkud nás čekají panoramatické výhledy přes celý ostrov a širý oceán rozléhající se do všech světových stran. Za dobré viditelnosti uvidíme i na sousední ostrov SANTA MARIA. Na fascinujícím vyhlídkovém místě ALGARVIA pak dokreslí tu pravou atmosféru strmé útesy spadající do Atlantiku. Na závěr krátká procházka u vodních mlýnů a vodopádu RIBEIRA DOS CALDEIROS. Návrat na ubytování, večeře.
7. deň: snídaně, individuální volno - nákupy suvenýrů, koupání v přístavním koupališti nebo na pláži. Kolem poledne pěšky do přístavu, kde nás místní odborníci seznámí s historií lovu velryb a s jejich pozorováním. Fascinující cca 4hodinová plavba na širý oceán (fakultativně, cca 55 EUR), při které budeme moci pozorovat nesčetné druhy delfínů a velryb. Výskyt velryb je v oblasti Azorských ostrovů velmi vysoký a lze spatřit 12-15metrové jedince. Mimořádným zážitkem pak jistě bude i možnost plavání s delfíny, kterých je zde nespočet (v případě příznivých podmínek). Návrat v pozdních odpoledních až večerních hodinách. Večeře.
8. deň: snídaně (dle letového řádu případně formou balíčku), odlet do ČR.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 500 Kč, transfery z a na letiště, 7x ubytování v hotelu se snídaní, 7x večeře, 1x tradiční oběd (místní specialita), výlety dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, fakultativní programy, vstupné mimo program a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč, do 85 000 Kč za 1 310 Kč

Podobné zájazdy