Poznávacie zájazdy do Kene - 2024/25 - CK Poznání

Poznávacie zájazdy do Kene

Poznávacie zájazdy do Kene

Keňa, krajina safari, čaju a hrdých ľudí


Keňa je krajinou safari a podrobného pozorovania afrických zvierat na rozľahlých savanách. Ale aj safari ako cesta, čo je význam tohto slova vo svahilčine.
Cesta človeka z kolísky ľudskej civilizácie vo Veľkej priekopovej prepadline. Každoročná cesta miliónov zvierat za potravou a vodou počas "veľkej migrácie". Cesta čajových lístkov z kenských plantáží do šálok po celom svete. Cesta kenského ľudu za oslobodením od koloniálnej nadvlády. A mnohé cesty dnešných Keňanov za úspechy do celého sveta; preslávni sú najmä mnohí keňskí športovci. A tiež cesty ľudí z celého sveta za krásami tejto zeme.

Toto všetko sa odráža v kenskej vlajke. Čierna farba ako symbol obyvateľov Kene, červená symbolizuje ich boj za slobodu, zelená prírodné bohatstvo, biela izba a mier. Uprostred vlajky je tradičný štít masajských bojovníkov a prekrížené šípy, ktoré symbolizujú obranu slobody miestneho ľudu.

Keňa - poznávacie zájazdy