Slovinsko, Chorvatsko - Z Triglavu Parenzanou podél Jadranu na kole - 2024/25 - CK Poznání
10dňový zájazd
  Náročnosť 2.5
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Slovinsko, Chorvatsko - Z Triglavu Parenzanou podél Jadranu na kole
Novinka roku 2023 nás zavede z NP Triglav podél smaragdové řeky Soči, slovinského pobřeží a po nádherné cyklostezce PARENZANA až do chorvatského Poreče. Poznáte tedy cyklostezku přes 3 státy, nádherná historická městečka, vodopády, kaňóny či zámek Miramare. Jako vždy je každý den zajištěno ubytování v blízkosti cyklotrasy v pensionech nebo hotelech. A zavazadla opět převáží náš autobus, takže je zajištěn i relativní komfort.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta. Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Poznámka II: Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Jihlava, Brno

Termíny a ceny

Termín 06.06. - 15.06.24 štvrtok - sobota
UZAVŘENO
Kód termínu 24TRJ02801
Cena
894 €
cena za 10 dní
Termín 21.09. - 30.09.24 sobota - pondelok
doobsazení pro muže i ženu + volná místa, GARANCE ODJEZDU
Kód termínu 24TRJ02802
Cena
894 €
cena za 10 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd v časných ranních hodinách do Slovinska, příjezd do KRANJSKE GORY, večeře pro všechny, nocleh.
2. deň: snídaně, potom po legendární ruské cestě výjezd na kole do průsmyku VRŠIČ (1 611 m). Odtud sjezd k prameni řeky SOČI a dále do BOVCE. Cestou se zastavíme u kaňonu MLINARICA, dolina MALA KORYTA. Pro zájemce možnost zajištění fakultativně vyvezení kol z hotelu až do průsmyku, nebo sjezd z průsmyku Predil Pass (1 156 m). Ubytování v okolí BOVCE (45 km)
3. deň: po snídani se vydáme opět podél řeky Soči skrz město KOBARID, který je především znám svým "Napoleonským" mostem, muzeem k 1.světové válce, vodopády KOZJAK padající do otevřené jeskyně. Po prohlídce pokračujeme do TOLMINA, kde bude dostatek času k procházce do soutěsky TOLMICKÁ KORYTA. Nocleh v okolí Tolmina. (40 km)
4. deň: po snídani budeme dále sjíždět podél řeky SOČI až na italskou hranici do města GORIZIA s dominantou IL DUOMO (nádherná románsko-gotická bazilika). Po cestě ještě zastávka v nejnovějším slovinském městě NOVA GORIZA, které bylo vybudováno až v roce 1948. Ubytování v blízkosti italského města GORIZIA. (65 km)
5. deň: po snídani zamíříme k moři pobřežní silnicí s panoramatickými výhledy na deltu řeky ISONZO a slovinské pobřeží. Návštěva zámku MIRAMARE s parkem a průjezd TERSTEM s největším náměstím v Evropě. Ubytování v okolí Terstu. (45 km)
6. deň: po snídani najedeme na těleso bývalé železnice PARENZANA, spojující Terst s Porečí. Asfaltová cyklostezka nás povede přes sídlo největšího vinařského závodu KOPER podél pobřeží do IZOLY a k PIRANU, který je určitě nejmalebnější pobřežním městečkem slovinského pobřeží. Ubytování v blízkém okolí. (35 km)
7. deň: po snídani kolem Sečoveljských solin opustíme Slovinsko a Parenzána nás povede po šotolině krajem středověkých městeček s úchvatnými výhledy BUJE a GROŽNJAN s hradbami, úzkými kamennými uličkami a kostelíky. Přejedeme na ubytování v blízkém okolí, nocleh. (65 km)
8. deň: po snídani sjezdem vinicemi s výhledy na moře až do přímořského letoviska POREČ, kde bude dostatek času na koupání či návštěva baziliky Sv.Eufrazia (UNESCO). Nocleh v okolí Poreče. (35 km)
9. deň: po snídani projížďka kolem Jaderského moře nebo možnost koupání a navečer odjezd do ČR.
10. deň: příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • 8x nocleh se snídaní v hotelech či penzionech ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 1x večeře, doprava klimatizovaným autobusem s cyklovlekem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 750 Kč, přeprava elektrokola 1 000 Kč

Podobné zájazdy