Švýcarsko a Glacier express - 2024/25 - CK Poznání
svycarsko-jungfraujoch-8100480-w

Švýcarsko a Glacier express

6dňový zájazd
  Náročnosť 1
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Poznámka: 3 lůžkový pokoj je formou přistýlky

Poznámka II: nástupní místa s příplatkem jsou na základě rychlejší trasy formou svozu do nejbližšího nástupního místa

Termíny a ceny

Termín 16.07. - 21.07.24 utorok - nedeľa
VYPRODÁNO
Kód termínu 24GSS14020
Cena
549 €
cena za 6 dní
Termín 05.08. - 10.08.24 pondelok - sobota
VYPRODÁNO
Kód termínu 24GSS14021
Cena
549 €
cena za 6 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd ve večerních hodinách
2. deň: ráno příjezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS, lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování.
3. deň: centrum Bernských Alp GRINDELWALD. Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU. Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG, horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454 m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe. Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY. Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI.
4. deň: návštěva kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program v oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.
5. deň: ráno jízda panoramatickým vláčkem "nejpomalejším rychlíkem světa" GLACIER EXPRESSEM z ANDERMATTU do St. Moritzu, úsek je považován za nejkrásnější a jízda trvá cca 6 hod. Nejvyššího bodu trasy dosáhneme v OBERALPPASS (2033 m n. m), sjezd do DISENTISU s monumentálním benediktinským klášterem a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou, cesta dále pokračuje mezi památkami kantonu Graubünden, průsmykem ALBULA (UNESCO), kde se vlak "kroutí" v točitých tunelech a překonává řadu mostů a galerií. Cestu ukončíme ve městě ST. MORITZ. Krátce navštívíme VADÚZ, hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA. Následuje odjezd do ČR.
6. deň: předpokládaný příjezd v ranních hodinách.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • doprava klim. busem, vláček Täsch – Zermatt a zpět, 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel*** ve Fieschi, sauna, WiFi), 3x snídaně, vedoucí zájezdu

Cena nezahŕňa

  • vstupné, lanovky, fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje."
  • 1lůžk. pokoj 2700 Kč (pouze po ověření v CK), Glacier Express – jízdenka a rez. poplatek 2900 Kč dospělý, 2200 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Aktuálně nejsou ceny na rok 2024 zveřejněny, cena je pouze orientační a vychází z ceny roku 2023. O aktuální ceně budeme informovat
  • 2x večeře ve Fieschi 1600 Kč (jednoduchá polopenze) pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu 450 Kč, svozy za příplatek dle nástupního místa

Podobné zájazdy