Pohodový týden - Madeira - alpské a exotické scenérie - 2023 - CK Poznání
8dňový zájazd
Náročnosť 2
polopenzia stravapolopenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Tisíce kilometrů od pevniny hluboko v Atlantském oceánu povstal před miliony let z hlubin moře ostrov věčného jara. Divoce rozeklaná skaliska olizována dávno vyhaslými proudy lávy cudně se halí záplavou bujné pestrobarevné květeny rozlézající se celým ostrovem podél životadárných "levád". Snad bájný Purpurový ostrov či tečka na prastaré florentské mapě ukryt po dlouhé časy objeven znovu byl Ilha de Madeira.

Termíny a ceny

Termín 17.04. - 24.04.23 pondelok - pondelok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 23MPT02729
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
Termín 11.05. - 18.05.23 štvrtok - štvrtok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: René Tomín
Kód termínu 23MPT01707
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
Termín 18.05. - 25.05.23 štvrtok - štvrtok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 23MPT01874
Cena
1 532 €
cena za 8 dní
Termín 26.05. - 02.06.23 piatok - piatok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Jarka Pechová
Kód termínu 23MPT01730
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
Termín 08.06. - 15.06.23 štvrtok - štvrtok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 23MPT02708
Cena
1 532 €
cena za 8 dní
Termín 04.07. - 11.07.23 utorok - utorok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Irena Pilařová
Kód termínu 23MPT02707
Cena
1 575 €
cena za 8 dní
Termín 11.08. - 18.08.23 piatok - piatok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Irena Pilařová
Kód termínu 23MPT02702
Cena
1 532 €
cena za 8 dní
Termín 31.08. - 07.09.23 štvrtok - štvrtok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: René Tomín
Kód termínu 23MPT01789
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
uzavřen
Termín 06.10. - 13.10.23 piatok - piatok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 23MPT02709
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
Termín 06.11. - 13.11.23 pondelok - pondelok
poslední volná místa, Garance odjezdu, na ověření letu, průvodce: Petra Janigová
Kód termínu 23MPT02710
Cena
1 489 €
cena za 8 dní
Termín 15.04. - 22.04.24 pondelok - pondelok
průvodce: Petra Janigová
Kód termínu 24MPT02729
Cena
1 553 €
cena za 8 dní
Termín 13.05. - 20.05.24 pondelok - pondelok
průvodce: Jarka Pechová
Kód termínu 24MPT01707
Cena
1 596 €
cena za 8 dní
Termín 04.06. - 11.06.24 utorok - utorok
průvodce: Irena Pilařová
Kód termínu 24MPT02708
Cena
1 553 €
cena za 8 dní
Termín 02.07. - 09.07.24 utorok - utorok
průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 24MPT02707
Cena
1 638 €
cena za 8 dní
Termín 13.08. - 20.08.24 utorok - utorok
průvodce: Jarka Pechová
Kód termínu 24MPT02702
Cena
1 617 €
cena za 8 dní
Termín 03.09. - 10.09.24 utorok - utorok
průvodce: Petra Janigová
Kód termínu 24MPT01789
Cena
1 553 €
cena za 8 dní
Termín 04.10. - 11.10.24 piatok - piatok
průvodce: Vláďa Sojka
Kód termínu 24MPT02709
Cena
1 553 €
cena za 8 dní

Program zájazdu

1. - 2. deň: odlet z ČR do FUNCHALU, prohlídka centra města - katedrála, radnice, klášter Santa Clara, pevnost tržnice s květinovým a rybím trhem, Guvernérská zahrada, ochutnávka madeirského vína a ponchy, rybářská čtvrť Velha, odpoledne výjezd lanovkou na MONTE s poutním kostelem a tropickou zahradou, dle zájmu sjezd proutěnými saněmi, které dříve sloužily k dopravě úrody na trh či do přístavu. Noclehy v hotelu/penzionu ve Funchalu (celou dobu na jednom místě).
3. deň: cesta do malebného městečka SAO VICENTE. Cesta vede po místy dramaticky rozeklaném severním pobřeží s úchvatnými výhledy. Poklidná atmosféra městečka s četnými kavárničkami a obchůdky, prohlídka dávnověkých jeskyní vyhloubených v délce téměř 3 km vulkanickou řekou, která zde tekla před 400 tisíci lety (jeskyně jsou dle posledních informací do odvolání uzavřeny). Návštěva muzea vulkanologie s promítáním trojrozměrných filmů, seznámení s historií ostrova. Cesta vede dále do věhlasné vesničky SANTANA s typickými "palheiros" - pestrobarevnými lidovými stavbami ve tvaru písmene ‚A‘, s malebnou kulisou rozeklaných skalisek a smaragdově zelenými horami připomínajícími západní pobřeží Irska. Turistika podél jedné z nejkrásnějších levád ostrova prastarým vavřínovým lesem pod ochranou UNESCO, bujnou vegetací místního ‚pralesa‘ v blízkosti vysokých vodopádů CALDEIRAO VERDE (nutné čelovky do tunelu). Návrat do hotelu.
4. deň: po snídani odjezd místní dopravou na nejvýchodnější část ostrova PONTA DE SAO LOURENCO - turistika divokou krajinou poloostrova bičovanou častými větry přes nejužší část poloostrova širokou jen několik málo metrů, individuální piknik uprostřed bizarní krajiny obklopené Atlantským oceánem. Dle zájmu možnost návštěvy nedaleké pláže PRAINHA (koupání s možností občerstvení). Alternativně v případě nepřízně počasí návštěva některých z četných muzeí ve Funchalu či návštěva zdejší botanické zahrady. Návrat do hotelu.
5. deň: po snídani odjezd místní dopravou do RIBEIRO FRÍO, prohlídka pstruží farmy, pěšky 11 km levadou FURADO a navazující levadou PORTELA s úchvatnými výhledy do údolí s horami a oceánem, které připomínají rozličné exotické kouty světa. Návrat do hotelu.
6. deň: po snídani se autobusem přesuneme do výchozího bodu celodenního putování po nejvyšších vrcholcích ostrova Madeira. Čeká nás nenáročný výstup na vrchol PICO DO ARIEIRO (1 818 m n. m.), hřebenovkou s mnoha tunely (nutné čelovky) na nejvyšší vrchol ostrova - výstup na PICO RUIVO (1 862 m n. m.). Pro zdatné turisty dále divokým terénem připomínající fantastická místa naší planety s výhledy na všechny strany (jak jinak na Madeiře) střídavě "padáme" a chvílemi zase stoupáme až do sedla ENCUMEADA (1 007 m). Pozdní návrat do Funchalu.
7. deň: dnes nás čeká cesta na západ do města CÂMARA DE LOBOS s malebným rybářským přístavem, místo pobytu W. Churchilla, CABO GIRAO (druhý nejvyšší útes světa s vyhlídkovou plošinou - 580 m n. m.), dále do vnitrozemí na "střechu Madeiry" - náhorní plošina odlišná od typické bujně porostlé subtropické a tropické Madeiry připomínající krajinu Skotska s výhledy na jižní i severní část ostrova, následuje procházka k vodopádu RISCO a také podél LEVÁDY 25 FONTÁN, cílem dnešní cesty je PORTO MONIZ - nejsevernější osídlená část Madeiry, zároveň bývalé výchozí místo rybářů velryb, dnes oblíbené turistické místo s přírodními bazény na pobřeží, které jsou tvořeny vyhaslou lávou. Všichni návrat do hotelu.
8. deň: v případě odpoledního transferu na letiště možnost tříhodinové plavby věrnou kopií Kolumbovy lodě Santa Maria s možností pozorování delfínů, případně karet a velryb včetně občerstvení a koupání v oceánu (cca 35 EUR/os.), jinak osobní volno, možnost posledních nákupů, transfer na letiště, odlet do ČR.

Stravovanie: polopenzia

7x snídaně, 6x večeře.

Ubytovanie: hotel

7x ubytování v hotelu nebo penzionu ve Funchalu.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 10 500 Kč, transfer z/na letiště, místní doprava dle programu, půjčovné mikrobusu, 7x ubytování v hotelu nebo penzionu ve Funchalu, 7x snídaně, 6x večeře, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, fakultativní programy, vstupné (cca 60 EUR) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • Příplatky: 1lůžkový pokoj 6 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč

Podobné zájazdy